Leiderschapscoaching

Meer verbinding en meer impact met jouw medewerkers

Werken met jouw medewerkers vanuit verbinding

Leiderschap is een stille kracht. Leren in leiderschap is ontwikkelen van lijden naar leiden en van verzuim naar verdienste!

Leiderschap gaat over karaktervorming. Karaktervorming van degene die de leiding heeft. Dit leiderschap leidt dan direct tot karaktervorming van medewerkers. Pas dan komen we bij de kern: De karaktervorming van medewerkers leidt tot de  karaktervorming van leerlingen. Zo bereiden wij hen voor op een volwassen leven waarin zij in onze maatschappij het verschil mogen maken. Het verschil op karakter.

Leiderschapsparadox biedt een nieuwe bril voor organisatie en leiderschap: Winst in de paradox van karaktervorming!

  • Lijden wordt leiden
  • Verzuim wordt verdienste
  • Passief wordt actief
  • Krapte wordt rijkdom in mensen en middelen

Wil jij groeien in dit leiderschap? Wij coachen je graag!

Dit vonden anderen van Leiderschapsparadox

Een traject om een inspirerende leider te worden met impact van binnenuit.

Cora geeft inzicht in (on)werkbare systemen/cultuur in de organisatie en zorgt op verschillende niveau's voor bewustwording en verbinding, zodat verandering ingezet kan worden.

Christien Quist

HR-adviseur

Cora zou ik willen omschrijven met de volgende woorden:

- Kwaliteit: Cora heeft veel kennis op het gebied van leiderschap. Waar ze kennis mist, gaat ze op zoek naar mensen om haar heen die haar hierin kunnen versterken.
- Gunnen: Cora denkt in kansen, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor anderen.
- Groei: Voor Cora is stilstaan achteruitgang en daarom is ze voortdurend op zoek naar waar de problemen op dat moment liggen en welke beste oplossingen er op dat moment beschikbaar zijn. Dit maakt dat een samenwerking met Cora realistisch, constructief en effectief is.
- Gezelligheid: Cora is een fijne vrouw om mee samen te werken, tijdens gesprekken valt regelmatig de kenmerkende lach van Cora. Ze heeft aandacht voor de mens achter het zakelijke contact, is attent en zorgzaam.

Suzanne Sjoers

Leerplanontwikkelaar bij SLO en senior onderwijsadviseur

Contact Informatie

Leiderschapsparadox
Loodsholland 10
3024 WC Rotterdam
06-12 37 13 72
cora@loopbaanparadox.nl

Leiderschapsparadox © 2019