Cora van Rossum Eigenaar

Mijn naam is Cora van Rossum (1969) en sinds 2008 heb ik een eigen coachingspraktijk onder de naam Loopbaanparadox (www.loopbaanparadox.nl). Hier bied ik re-integratie, loopbaanadvies, coaching en outplacement. Onder veel vragen waarmee de coachees waarmee ik werk bezig zijn, zitten vragen rondom leiderschap. ‘Hoe geef ik leiding aan mijn leven vanuit wie ik ben en wil zijn?’ Vragen die daarmee verbonden zijn gaan vaak over eigen opgelopen schade in het leven, verbonden aan de eigen scheppingskracht. Daarnaast hoe hiermee om te gaan in verbinding met anderen en in wederzijdse afhankelijkheid.

In 2021 besloot ik om naast mijn werk als coach mij ook op te laten leiden als schaapherder. Buiten zijn, dieren, natuurontwikkeling fysiek aan de slag en bezig zijn met de honden. Het geeft mij veel. In dat proces leerde ik dat het werk als schaapherder, wanneer we dat inzetten voor regeneratieve begrazing alles te maken heeft met bodemontwikkeling. Regeneratief betekent dat de bodem een zelf herstellend vermogen heeft. En bodemontwikkeling heeft dan weer alles te maken met een belangrijke schakel waaraan we kunnen draaien om de klimaatcrisis tot een –kans te maken.


Toen was de link snel gelegd. In mijn werk als coach ben ik eigenlijk steeds bezig met de bodemontwikkeling van mijn coachees. In mijn werk als schaapherder wil ik mij specialiseren in bodemontwikkeling middels schapenbegrazing. Wat is mooier dan dat ik beide aan elkaar kan verbinden? Dit is de focus die ik aanbreng in mijn andere bedrijf Leiderschapsparadox (www.leiderschapsparadox.nl) dat al eerder bestond vanaf 2018.

Zelf zoek ik graag de stilte. Het brengt me tot mijzelf en mijn bezieling. Ook daar kom ik schade in mijn eigen leven tegen, die ik kan verbinden met mijn eigen scheppingskracht. Als mens hebben we, net als de bodem, een groot regeneratief vermogen, zelf herstellend en scheppend.

Met mijn honden Joy en Finn nodig ik graag mensen uit bij de kudde. Over de pilotperiode van zomer 2023 – zomer 2024 lees je meer op deze site.

Dit zijn wij als begrazings- en bodemontwikkelteam: Joy links; Finn rechts; onze schapen, de schaapskudde van Stichting Vockestaert; het te begrazen gebied Midden Delfland; mijzelf rechts achter.