Over ons Wat is Leiderschapsparadox?


Wat is Leiderschapsparadox?

Leiderschapsparadox wil onder de quote ‘Kudde rustplaats voor leiders’ een plek zijn van verstilling en bezinning voor leiderschap. Leiderschap vraagt om karakterontwikkeling vanuit kwetsbare kracht. Daarin is ‘stilstand vooruitgang’. De kudde als plaats van verstilling en reflectie, onder begeleiding van een ervaren coach en schaapherder, wordt zo een plaats van eigen ontwikkeling en leiderschap.

Leider zijn we allemaal. Leider van onszelf in onze kracht en kwetsbaarheid. Leider ook in gezamenlijkheid met anderen. En als laatste leider in een groter en groot geheel. Leiderschapparadox biedt een unieke plaats om op deze manier naar ons eigen leiderschap te kijken. Welkom bij de kudde!