Leergang leidinggeven aan gezond en duurzaam werken

Wat leer je: 

Een nieuwe bril voor organisatie en leiderschap: winst in de paradox van karaktervorming!

  • Lijden wordt leiden
  • Verzuim wordt verdienste
  • Passief wordt actief
  • Krapte wordt rijkdom in mensen en middelen

Een leergang voor bestuurders en directeuren; leidinggevenden en managers in zorg en onderwijs.

Meld je nu aan!

Leiderschap is er ten dienste van de ander

Wij bieden een nieuwe bril voor organisatie en leiderschap. Winst in de paradox van karaktervorming!

  • Lijden wordt leiden
  • Verzuim wordt verdienste
  • Passief wordt Actief
  • Krapte wordt rijkdom in mensen en middelen

Wij begeleiden bij het zuiveren en verrijken van organisaties. Dit geeft een cultuurverandering die terug gaat naar het ‘why’ wat leidt tot resultaat! Dit doen we middels het opleiden en coachen van besturen en directies; organisaties en teams; leidinggevenden en managers. 

De kern van wat wij doen is werken aan karaktervorming van leidinggevenden. Zo is leiderschap er ten dienst van de karaktervorming van medewerkers. Dat geeft resultaat!

Ik ben leidinggevende in de zorg

Als leidinggevende wil je dat kwalitatieve zorg voor cliënten centraal staat en je gelooft dat dit samenhangt met goede voorwaarden voor jouw eigen medewerkers. Je ervaart dat daar op dit moment verander thema’s liggen. Zullen we hier samen eens rustig naar kijken en zien wat nodig is?!

Lees verder

Ik ben leidinggevende in het onderwijs

Als leidinggevende wil je dat kwaliteitsonderwijs en het kind centraal staan. Je merkt dat die bevlogenheid bij je medewerkers te veel onder druk is komen te staan. Daar wil je graag verandering in brengen. Zullen we hier samen een rustig naar kijken zien wat nodig is?!

Lees verder

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt. We vragen onszelf: “Wie ben ik om briljant, prachtig, talentvol en fantastisch te zijn?” Maar wie ben jij eigenlijk om dat niet te zijn?

– Nelson Mandela citeert Marianne Williamson.

Contact Informatie

Leiderschapsparadox
Loodsholland 10
3024 WC Rotterdam
06-12 37 13 72
cora@loopbaanparadox.nl

Leiderschapsparadox © 2019