Over mij

Mijn verhaal

Ik ben Cora van Rossum (1969) en sinds 2008 heb ik een eigen coachingspraktijk onder de naam Loopbaanparadox.


Hier bied ik re-integratie, loopbaanadvies, coaching en outplacement. Onder veel vragen waarmee de coachees waarmee ik werk bezig zijn, zitten vragen rondom leiderschap. ‘Hoe geef ik leiding aan mijn leven vanuit wie ik ben en wil zijn?’ Vragen die daarmee verbonden zijn gaan vaak over eigen opgelopen schade in het leven, verbonden aan de eigen scheppingskracht. Daarnaast hoe hiermee om te gaan in verbinding met anderen en in wederzijdse afhankelijkheid.


In 2021 besloot ik om naast mijn werk als coach mij ook op te laten leiden als schaapherder. Buiten zijn, dieren, natuurontwikkeling, fysiek aan de slag en bezig zijn met de honden. Het geeft mij veel. In dat proces leerde ik dat het werk als schaapherder, wanneer we dat inzetten voor regeneratieve begrazing, alles te maken heeft met bodemontwikkeling.


Regeneratief
betekent dat de bodem een zelf herstellend vermogen heeft. En bodemontwikkeling heeft dan weer alles te maken met een belangrijke schakel waar we aan kunnen draaien om de klimaatcrisis tot een klimaatkans te maken.

Cora van Rossum

Toen was de link snel gelegd. In mijn werk als coach ben ik eigenlijk steeds bezig met de bodemontwikkeling van mijn coachees. In mijn werk als schaapherder wil ik mij specialiseren in bodemontwikkeling middels schapenbegrazing. Wat is mooier dan dat ik beide aan elkaar kan verbinden? Dit is de focus die ik aanbreng in de Leiderschapsparadox, dat al eerder bestond vanaf 2018.

Zelf zoek ik graag de stilte. Het brengt me tot mijzelf en mijn bezieling. Ook daar kom ik schade in mijn eigen leven tegen, die ik kan verbinden met mijn eigen scheppingskracht. Als mens hebben we, net als de bodem, een groot regeneratief vermogen, zelfherstellend en scheppend.

Echte-Aandacht-Werkt

Wat mijn klanten en coachees vertellen

Waardering voor het programma Echte Aandacht Werkt! 

”Echte Aandacht helpt je om focus aan te brengen op wat echt belangrijk is en daar je energie aan te geven. Daardoor levert het geven van energie weer energie op. Je verliest je niet meer in zaken die vooral negatieve energie opleveren. Met een nieuwe focus, merk je dat dingen waar je je eerder aan ergerde vanzelf naar de achtergrond verdwijnen en jouw gedachten niet meer vullen. Zo komt er ruimte voor zaken die jouw Echte Aandacht verdienen.  Je komt los van je eigen ergernissen en stoort je ook minder aan de mensen waarvan je denkt dat die deze ergernissen veroorzaken. “

Niek Bakker

”Afgelopen jaar heb ik deelgenomen aan de werkgroep ‘Echte aandacht werkt!‘. In dit jaar heb ik, met hulp van mijn intervisie leden, een contra-productief patroon bij mijzelf ontdekt. Dit patroon belemmerde mij om echt in mijn kracht te staan en keuzes te durven maken. Privé heeft het mij meer balans en innerlijke rust gegeven, zakelijk gezien heeft het mij meer focus en daadkracht opgeleverd. Wat mij betreft echt een aanrader voor iedereen die graag stappen wil maken in zijn persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Ik ga zeker door, heb mij inmiddels aangemeld voor het volgende programma!"

Danitsja Bulatoff is ook licentiehouder voor de werkmappen Echte aandacht werkt! en daarmee gemachtigd om de trainingen te geven. 

Danitsja Bulatoff

”Ik heb ervaren en geleerd wat het betekent stil te staan bij wat er speelt in mijzelf en hoe stilte en aandacht (zoals in de stof werd aangeboden) daar een essentieel deel van uitmaken. Het materiaal geeft inzicht en helpt dat vervolgens te integreren in het dagelijkse leven. Bij dit alles is de begeleiding, de feedback en het delen met elkaar bijzonder waardevol geweest. Je gaat dit proces samen, vindt herkenning en houdt elkaar scherp. Ik heb geleerd aandacht en stilte meer op waarde te schatten en als essentieel onderdeel in mijn leven te integreren waardoor ik helderder zicht heb op mijzelf en situaties. “

Saskia Boender