Doelstelling blogserie Leiderschap
Meer weten over de doelstelling van deze blogserie over leiderschap? Klik dan hier:[toggle title=’Toon text’]

Inleiding
De blogserie Leiderschap: IK, WIJ, ZIJ heeft de volgende doelstellingen:

1. IK: Leidinggevenden bewust maken van hun diepste drijfveren en de gevolgen daarvan voor effectief leiderschap – blogs 1-4
2. ZIJ: Leidinggevenden bewust maken van hun bijdrage aan het functioneren en de groei van medewerkers en teams – blogs 5-8
3. WIJ: Leidinggevenden bewust maken van hun rol in de organisatie en de organisatiedoelen – blogs 9-12
4. ZIJ: Leidinggevenden bewust maken van hun rol bij het doorvoeren van veranderingen – blogs 13-16
5. IK, WIJ, ZIJ: Leidinggevenden bewust maken van de essentie van luisteren voor goed leiderschap – blogs 17-20[/toggle]

Deel 2 ZIJ: Leidinggeven aan je medewerkers 

Hoe geef je effectief leiding aan je medewerkers, zodat zij floreren en je onderneming het goeddoet? Welke eigenschappen zijn van belang? Deze vragen staan centraal in het tweede deel van de blogserie over leiderschap (blog 5-8). Samenwerking is een tweede belangrijke eigenschap van een goede leidinggevende. Maar hoe ziet een dergelijke samenwerking eruit? Daarover gaat dit zesde blog.

Een bloeiende tuin

Samenwerken met je medewerker is van groot belang om effectief te kunnen zijn. Oftewel, om de tuin van je organisatie tot bloei te laten komen. Stephen Covey geeft drie richtlijnen hoe je als leidinggevende effectief kunt samenwerken met je medewerker (zie ook blog 4 van deel 1):

 • Denk in termen van winnen/winnen
 • Probeer eerst te begrijpen… dan begrepen te worden
 • Werk synergetisch

Ik wil dit uitgebreider toelichten aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Het verhaal van Jozien

Jozien werkt op een afdeling P&O van een organisatie waar veel boventalligen komen. In haar persoonlijk missionstatement staat dat zij zich wil ontwikkelen tot een goede loopbaan- en mobiliteitscoach. Zij heeft daarbij gezet dat het voor haar van groot belang is dat een medewerker ruimte krijgt voor zijn/haar persoonlijke proces, zodat deze rust en tijd krijgt om een nieuwe koers in de loopbaan te ontdekken.

De organisatie wil één P&O’er vrijstellen om zich bezig te houden met de mobiliteit van de boventalligen. Er zijn intern wat andere functies vrijgekomen. Verder zullen de boventalligen begeleid moeten worden naar een baan buiten de organisatie. Dit lijkt Jozien een leuke uitdaging, aansluitend bij haar ontwikkelwens. Alleen is het aantal boventalligen volgens haar te groot om vanuit haar visie goed te kunnen begeleiden. Jozien ervaart de functie meer als ‘dozenschuiverij’. Het snel regelen van zaken, zonder goede begeleiding.

Jozien twijfelt of ze intern zal solliciteren. De verhouding tussen haar en haar manager P&O is goed. Ze besluit haar dilemma aan hem voor te leggen.

Nu kunnen er twee situaties ontstaan. Ik neem ze hieronder, naast elkaar op. Ik sluit met de beschrijving hiervan aan bij de drie richtlijnen van Covey.

schema deel 1 aflevering 6 Ik Wij Zij def 2

Schema deel 2 aflevering 6 Ik Wij zij def

Effectieve samenwerking

De leidinggevende heeft in situatie 2 niet de punten en ook niet de ontwikkelbehoeften van Jozien begrepen en gehoord. Wanneer dit wel was gebeurd, was de situatie mogelijk dezelfde gebleven, maar dan had het feit dat er geen andere keuzes gemaakt konden worden, de samenwerking minder beïnvloed en was het tot een betere synergie gekomen.

In het vijfde deel van deze blogserie over leidinggeven, Luisteren, komt met name deze tweede richtlijn van samenwerking, probeer eerst te begrijpen… dan begrepen te worden, uitgebreid terug.

Groeivraag

Wat wil jij leren als het gaat om samenwerking met je medewerker? Ten aanzien van het denken in termen van winnen/winnen? Proberen eerst te begrijpen… dan begrepen te worden? Synergetisch werken? Hoe ga je daarmee aan de slag? Wat wil je bereiken? Wanneer?

Vooruitblik

Volgende week aandacht voor de derde eigenschap van effectief leidinggeven: de uniciteit van je medewerker.

Bronnen voor deze serie

Meer weten over de bronnen die voor deze serie zijn geraadpleegd? Klik dan hier:[toggle title=’Toon text’]

Bronnen voor deze serie

 • Ardon, A. (2013), Doorbreek de cirkel! Hoe managers onbewust verandering blokkeren, Amterdam / Antwerpen: Uitgeverij Business Contact.
 • Benedictus van Nurcia (2008), De regel van Sint-Benedictus, Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep.
 • Collins, J. (2014), Good to Great. Nederlandstalige editie. Waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken… en andere niet, Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.
 • Covey, S.R. (2007), De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.
 • Derkse, W. (2003), Een leefregel voor beginners, Tielt: Lannoo.
 • Hulst, P. van der (2008), Ergotherapeutische interventies in de balans van Arbeid en Gezondheid. Onderzoeksscriptie: Opleiding voor Arboconsultants, Master of Occupational Health, NSPOH.
 • Introductiecursus Presentietheorie (2014) http://www.presentie.nl/educatie/cursussen/120-zesdaagse-cursus-introductie-in-de-presentietheorie-2013
 • Leergang Beleef Benedictus (2014) http://www.beleefbenedictus.nl
 • Rossum, Cora van (2014), Kwetsbaarheid is kracht. Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies, Uitgave Loopbaanparadox.
 • Rossum, Cora van (2015), Verbinding creëren door te luisteren, in: CoachLink Magazine 3, pp. 82-85.
 • Whitworth, L., H. Kimsey-House & Ph. Sandahl (2007), Co-Actief Coachen. Nieuwe vaardigheden voor professioneel en persoonlijk coachen, Zaltbommel: Thema.[/toggle]

 Over het blog

De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies”. Het blog draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt iedere maandag.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl – 17-8-2015