Aflevering 7: Modificatie, mediatie en coaching

Blogserie Loopbaanparadox-J en HorizonTaal
“Wie ben ik?”, “Wat wil ik?”, “Wat kan ik?” En: “Onder welke voorwaarden kan ik zijn wie ik ben en wil zijn?” Loopbaanparadox Jeugd (J) biedt met HorizonTaal een LOB-methodiek die leerlingen op de middelbare school op methodische wijze ondersteunt bij het maken van een goede profiel- en beroepskeuze.

Deze blogserie geeft meer informatie over:
-de theoretische achtergronden van de methodiek HorizonTaal (blog 1-3)
-de praktijk van HorizonTaal (blog 4-6)
-de begeleiding van leerlingen, docenten en scholen door Loopbaanparadox-J (blog 7-10)
-Loopbaanparadox-J en de (toekomstige) arbeidsmarkt (blog 11).

Groeivraag
Elk blog sluit af met een groeivraag. Wanneer hierdoor persoonlijke dilemma’s of ervaringen naar boven komen, is mailen hierover altijd kosteloos mogelijk (cora@loopbaanparadox.nl).

Blog 7-10: begeleiding van leerlingen, docenten en scholen
De blogs 7-10 geven informatie over de manier waarop Loopbaanparadox-J leerlingen, docenten en scholen begeleidt in het uitoefenen, geven en implementeren van de methodiek HorizonTaal.

Dit blog beschrijft de kerncompetentie van Loopbaanparadox-J en hoe die tot uiting komt binnen de methodiek HorizonTaal.

Kerncompetentie Loopbaanparadox-J: specialist op het gebied van mediёren, modificeren en coachen
De kerncompetentie die centraal staat binnen Loopbaanparadox-J luidt als volgt:

“Coaches binnen Loopbaanparadox luisteren met hun hart en met echte aandacht naar
(on)bewuste leervragen en geloven in de ontwikkeling van ieder mens. Hierbij is de rol van de coaches
om te mediëren. Vanuit de relatie en door aan te sluiten bij de bestaande mogelijkheden van de
klant/leerling, wordt het leerpotentieel optimaal aangesproken, waardoor er een sterkere leercurve tot stand komt.”

Hieronder licht ik toe wat de begrippen modificeren en mediëren inhouden.

Modificatie
Modificatie is een grondhouding die uitgaat van ‘de leerbaarheid van mensen’. Iedere leerling kan veranderen door te leren. Het kan hierbij gaan om veranderingen in persoonlijkheidskenmerken, in denkvermogen, in intellectuele capaciteiten en in het algehele competentieniveau. Deze veranderingen kunnen door middel van goede begeleiding en coaching tot stand komen.

Mediatie
Het sleutelbegrip om te kunnen ‘modificeren’ is ‘mediatie’. Onder mediatie – als term vooral gangbaar binnen de onderwijskunde – wordt verstaan: het contact maken en aansluiten bij de bestaande mogelijkheden van het kind als basis voor zijn verdere ontwikkeling. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is het investeren in de relatie met het kind.

Mediërend leren laat een kind ‘het werk’ doen. Bij mediërend leren volgt niet de leerling de docent, maar volgt de docent de kleine stappen (het denkproces) van de leerling. Daardoor komt de leerling tot een beter begrip van de stof. De leerling krijgt meer zelfvertrouwen en zodoende komt deze tot een leerervaring; het leren lukt beter. Anders gezegd: de docenten zeggen niet hoe het moet, maar sturen het denkproces van het kind, zodat het kind zelf tot een oplossing komt.

De kerncompetentie van Loopbaanparadox-J en HorizonTaal Loopbaanparadox-J gaat uit van de modificatie van leerlingen en gelooft in ieders modificeerbaarheid. Daar werken alle coaches binnen Loopbaanparadox-J actief aan mee, via mediatie en coaching. In deze houding worden ook de docenten die HorizonTaal verzorgen actief getraind.

De praktijk
Ik begeleid Marnix, een 2e-jaars leerling VMBO-gt. Hij heeft in het kennisdomein Techniek en Technologie gekozen voor de opdracht van ontwerper. De korte omschrijving van de opdracht luidt als volgt:

“Ontwerpers van nieuwe technologieën doen vaak inspiratie op in de natuur.
Planten en dieren zijn immers perfect aangepast aan de omgeving waarin ze moeten overleven.
Sommige dieren zijn snel, andere soorten kunnen gemakkelijk overleven in ijskoude of zeer droge streken
en er zijn soorten die zich op de gekste manieren kunnen voortbewegen.

Je werkt bij een ontwerpbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het zoeken van moderne toepassingen
van de ‘slimme’ natuur. Vandaag ga je met een collega op zoek naar toepassingen voor het sterke hart van een walvis,
de trilvleugels van een vlieg, “de plakpoten” van de gekko, de geruisloze vleugels van een uil
en een hagedis die langs haar achterpoten water drinkt.”

Marnix wil alleen met deze opdracht aan de slag. Zijn docent heeft er weinig vertrouwen in, want: ‘Marnix overschat zichzelf altijd en brengt niets tot een goed einde.´ Ik laat Marnix gaan. Snel is hij hard aan de slag en zie ik hem allerlei informatie van internet verwerken in een powerpointpresentatie. Ik schuif bij hem aan en vraag wat hij gaat doen. Hij gaat een soldatenpak ontwerpen. Ik vraag hem of hij de opdracht goed heeft begrepen. Het antwoord is ja. Als ik doorvraag, blijkt hij niet helemaal gelezen te hebben dat de natuur hiervoor de inspiratiebron moet zijn. Als ik hem dat uitleg, gaat hij enthousiast verder. Ik laat hem verdergaan.

Aan het einde van de les demonstreert hij via een mooie powerpointpresentatie een soldatenpak, gebaseerd op het principe van de “plakpoten” van de gekko. Zo kan een soldaat omhooglopen langs een huis en eenmaal boven ongezien binnenvallen en iemand neerschieten.

Door uit te gaan van Marnix’ kwaliteiten (modificatie) en door in het proces kort en vragenderwijs aan te sluiten op de informatie die Marnix had gemist (mediatie), hielp ik hem verder. De voorspelling van de mentor kwam niet uit: Marnix kwam tot een prachtig resultaat!

Groeivraag
Op welke ontwikkelpunten loop jij op dit moment vast? Welke hulp heb je hierbij nodig? Hoe ga je die vragen of ontvangen? Maak een concreet plan.

Tot slot
Volgende week bespreek ik, op basis van de hier beschreven kerncompetentie, vier mediatievaardigheden: intentionaliteit en wederkerigheid, zingeving, competentie, en transcendentie.

Bronnen
Rossum, Cora van (2014), Kwetsbaarheid is kracht. Menselijk maatwerk in inspirerend, duurzaam en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuze advies. Rotterdam: in eigen beheer.

Vanmontfoort, Magda (2011), HorizonTaal, Studiekeuze als ontwikkeling. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Over het blog
De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in inspirerend, duurzaam en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuze advies. “

Het blog draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt iedere maandag.

De foto is een coproductie van Marcel Sjoers, ergotherapeut en fotograaf (www.marcelsjoers.nl) en Cora van Rossum, loopbaanadviseur, coach, ergotherapeut en pastoraal werker (www.loopbaanparadox.nl). De foto’s zijn te bestellen bij Marcel Sjoers via marcel@marcelsjoers.nl.

Dit blog staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd, redacteur.

Cora van Rossum –www.loopbaanparadox.nl– 27-10-2014