‘Als je volgens je persoonlijke kernwaarden leeft, dan leef je een rijk leven’

‘Als je volgens je persoonlijke kernwaarden leeft, dan leef je een rijk leven’

vragen aan Marly van Tuel over de waarde, bezieling en betekenis van werk

Doelstellingen van de serie Betekenis toevoegen

Meer weten over de doelstellingen van deze serie? Klik dan hier:[toggle title=’Toon text’]

In de werkpraktijk van Loopbaanparadox hoop ik mensen (terug) te brengen bij dat wat hen ten diepste drijft. Want vanuit onze diepste drijfveren krijgt werk – en in het grotere geheel ons leven – betekenis. De mensen met wie ik vanuit Loopbaanparadox samenwerk, ervaar ik als bijzondere, bevlogen en bezielde mensen. Wat is er mooier om hen zelf eens aan het woord te laten over hun drijfveren en bezieling? Hun woorden deel ik graag met jou!

Voorafgaand aan het interview legde ik iedere geïnterviewde twee zaken voor:
1. Een uitzending van Tegenlicht, ‘Rendement van Geluk’. Deze uitzending laat zien dat we in de maatschappij nadenken over de betekenis van wat wij doen. Jarenlang was de gedachte van de markteconomie leidend en waren we euro’s aan het stapelen. Langzamerhand wint ook een andere visie terrein. Namelijk dat waarde en rijkdom liggen in de betekenis die we toevoegen aan de levens van anderen en aan het grotere geheel, direct om ons heen, nationaal of mondiaal. De uitzending is terug te zien via http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/03-04-2016/VPWON_1246115.
2. Een reclame van de Triodos Bank waarin waarde en rijkdom onder de loep worden genomen – https://www.youtube.com/watch?v=eOQxO9Dex5c.[/toggle]

In dit interview stel ik graag Marly van Tuel aan je voor. Marly van Tuel is ergotherapeut en arbeidsdeskundige. Ze heeft een eigen bedrijf, PasPast. Zie http://www.paspast.nl.

Veel inspiratieplezier bij het lezen van het verhaal van Marly!

Kun je iets vertellen over het werk dat je doet?

Als arbeidsdeskundige en ergotherapeut adviseer ik bij verzuim en re-integratie. Enerzijds is mijn werk ingegeven door de heersende wetgeving – de Wet verbetering poortwachter – anderzijds vanuit de mogelijkheden die iemand daadwerkelijk heeft. Voor mij staat dat laatste voorop. Het gaat erom om mensen, ook al zijn ze in een situatie beland waar ze niet in willen zitten, een stap te laten zetten in een nieuwe richting. Dit geldt ook voor mijn werk in de letselschade. Hier adviseer ik op een breder gebied en adviseer ik op welke wijze iemand weer zo veel mogelijk op dezelfde manier kan leven als vóór het ongeval dat plaatsgevonden heeft.

Je zag de uitzending van Tegenlicht over de betekenis van economie en de reclame van de Triodos Bank. Wat is voor jou rijkdom wanneer je kijkt naar je werk?

Echte rijkdom in mijn werk is om, in samenwerking met anderen, te zien dat iemand regie kan nemen over zijn leven en werk, ook al bevindt diegene zich door ziekte of ongeval in een heel vervelende situatie. Als ik daarin samen met collega’s een rol kan spelen, maakt mij dat blij en geeft mij dat een gevoel van rijkdom. Dat het daarnaast ook mijn bankrekening spekt, is natuurlijk een prettige bijkomstigheid 😉 maar zeker niet de hoofdreden dat ik dit werk doe.

Op welke manier voeg jij betekenis toe door middel van je werk?

Zowel voor werkgever als werknemer zoek ik naar een passende oplossing. Dit is volgens mij de kern van mijn werk en geeft (op individueel niveau) betekenis voor werknemer en organisatie.

De wereld kan ik helaas niet verbeteren, maar op individueel niveau kan ik er wel aan bijdragen dat mensen doen wat mogelijk is voor henzelf. En als iedereen dat doet, werkt het mogelijk als een olievlek en kan dat van betekenis zijn voor een groter geheel.

Kun je iets vertellen over je loopbaan en hoe je kwam waar je nu bent? Of, met andere woorden, hoe kwam jij de betekenis van je werk op het spoor?

Werk en zingeving door middel van werk hebben eigenlijk altijd mijn interesse gehad. Voor mij was het dan ook logisch om vanuit de ergotherapie door te stromen naar de functie van arbeidsdeskundige. Al vanaf het begin zag ik de meerwaarde van de combinatie van deze twee beroepen en was het mijn doel om deze twee te combineren. En dat is gelukt!

De stap om als zelfstandige te werken kwam voort uit mijn onvrede met het werken in het keurslijf van een organisatie. Door mijn persoonlijk statuut (mijn kernwaarden) te schrijven, werd het me duidelijk dat ik niet gelukkig was (en geluk is voor mij rijkdom) in het werk dat ik deed. Ik nam ontslag en ben voor mezelf begonnen, waarbij ik probeer om zo veel mogelijk de kernwaarden van mijn persoonlijk statuut te volgen. Juist die kernwaarden geven mijn werk betekenis en zorgen ervoor dat ik mijn werk op een manier kan doen waarbij het vooral draait om de meerwaarde die ik vanuit mijn functie kan bieden in ingewikkelde (re-integratie)trajecten.

Wat zou je de lezer van dit blog willen meegeven als het gaat over de betekenis van rijkdom en werk?

Onderzoek wat voor jou je kernwaarden zijn in je leven, probeer daarnaar te leven en ook je werk volgens deze kernwaarden vorm te geven. Als je volgens je persoonlijke kernwaarden leeft, dan leef je naar mijn idee een rijk leven.

Over deze serie
De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies”.  Deze serie draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt tweewekelijks.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. De serie is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door deze serie persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –7-8-2017