‘Ik ben al gespeend. Nu moet ik zelf het begrazingswerk doen en eet niet meer bij mijn moeder.’ Weet jij wat je nodig hebt in je werk om te ontwikkelen en van wie je dat nodig hebt?