Een droom als richtingswijzer

Wat kun je leren van leiders in de wereld? Hoe kunnen zij je inspireren als je leidinggeeft aan een team of organisatie? Of als je bezig bent met persoonlijke leiderschap? In deze blogserie staan we stil bij zeven leidersfiguren. We starten met Martin Luther King. In aflevering 1: een leider laat zich leiden door een droom!

 

I have a dream

Op 4 april 1968 werd de toen 39-jarige predikant Martin Luther King doodgeschoten. Zijn droom had op dat moment minder dan ooit het vooruitzicht van slagen. En toen was hij zomaar ineens dood. Wat was de droom van deze bevlogen man, die ook nog eens de gave van de retoriek bezat?

Martin Luther King was geen specifiek zwarte activist! Zijn voornaamste verlangen was dat de zwarten in het zuiden officieel volledige burgerrechten zouden krijgen. Daarnaast wilde hij dat zowel zwarte als blanke mensen in het hele land economische kansen en als mens een gelijkwaardige positie kregen. Hij was een vurig pleitbezorger van burgerrechten in en ook buiten de Verenigde Staten. En dat maakte hem fel gekant tegen kolonialisme en racisme waar dan ook.

Op 28 augustus 1963 hield hij zijn befaamde speech: ‘I have a dream’. Het werd een keerpunt in de geschiedenis van de Verenigde Staten. President Kennedy maakte heel snel de stap naar een wetsvoorstel, dat pas na zijn dood werd aangenomen. Zijn opvolger, Lyndon Johnson, lukte het om in 1965 de Voting Rights Act door het Congres te krijgen. Het was politieke zelfmoord, waar deze zelf uit het zuiden afkomstige president zijn politieke carrière voor overhad. Daarmee leek de droom van Martin Luther King waar te worden.

 

The end of a dream?

Het gewone leven en het politieke leven zijn echter niet maakbaar. Datzelfde jaar raakte Johnson verwikkeld in de Vietnamoorlog. Deze oorlog legde beslag op alle middelen die nodig waren om de binnenlandse oorlog tegen armoede te winnen. Er ontstond een enorme onvrede en het politieke speelveld verschoof volledig. Daarnaast raakte de zwarte burgerrechtenbeweging verdeeld en radicaliseerde.

Dus bij de presidentsverkiezingen van 1968 was Martin Luther King dood én werd Nixon gekozen, waarmee het progressieve beleid van Johnson volledig werd verpletterd. Was this the end of a dream…?

 

De droom als richting

Op 20 januari 2009 vergaapt de wereld zich via grote en kleine schermen aan de beëdiging van Barak Obama als 44e president van de United States of Amerika. Was de dood van King echt ‘the end of a dream’…?

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) zei het volgende: “Als je een schip wil bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee.” Ik denk dat in de beëdiging van Obama weer een grote volgende stap zichtbaar werd van het verlangen van mensen naar een eindeloze zee, namelijk die van gelijkheid.

 

Woorden van Stephan Covey (1932-2012) sluiten hierbij aan. Covey, een van de belangrijke denkers als het gaat om leiderschap en persoonlijk leiderschap geloofde niet in management en zei: ‘Je kan medewerkers niet managen. Geef ze richting en prioriteiten en laat ze verder met rust.’

Hier leren we dus belangrijke lessen over leiderschap:

  • Leiderschap is op weg gaan en niet uitgaan van ‘bestemming bereikt’.
  • Leiderschap is je diepste drijfveren omzetten in de richting die je gaat en niet in eerste instantie arriveren bij je eindbestemming.
  • Leiderschap is onderweg zijn met mensen die zich verbinden met jouw missie, met jouw visie.

In leiderschap gaat het om richting en prioriteit. Zowel King als Johnson bereikten in hun leven niet waar zij voor stonden. Ze zagen hun droom geen werkelijkheid worden. Wel leefden zij vanuit de richting – een droom – die zij als diepe drijfveer hadden en vandaaruit stelden ze prioriteiten. Dan wordt leven een weg, geen doel! En dan kunnen langzamerhand dingen veranderen.

 

Bronnen voor de serie Leren van Leiders

Meer weten over de bronnen voor deze serie? Klik dan hier:[toggle title=’Toon text’]

Bronnen voor deze serie

Anafora. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 1-8-2018, van https://nl.wiktionary.org/wiki/anafora.

Brown vs. Board of Education. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 28-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Brown_vs._Board_of_Education.

I Have a Dream (Martin Luther King). In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 30-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream_(Martin_Luther_King).

Kugler, J. (2014, 17 februari). Martin Luther King Holiday history lesson. Geraadpleegd van http://www.substancenews.net/articles.php?page=4740.

Martin Luther King. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 29-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King.

Rosa Parks. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 28-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks.

Václav Havel. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 29-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel.

Voting Rights Act. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 28-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Voting_Rights_Act.

[/toggle]

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –11-03-2019