Het belang van saamhorigheid

Wat kunnen we leren van leiders in de wereld? Hoe kunnen zij ons inspireren voor ons persoonlijk leiderschap? In deze blogserie staan we stil bij zeven leidersfiguren. Nu aandacht voor Ghandi, na Steve Jobs, Albert Einstein, Martin Luther King en Nelson Mandela. Uit aflevering 4 wordt duidelijk dat een goede leider streeft naar saamhorigheid en het belang van allen op het oog heeft.


Fungeren als tolk

In januari 1897 komt Gandhi met zijn gezin terug in Zuid-Afrika vanuit India. Hij deed dit om invloed uit te kunnen oefenen op de nieuwe wet op het kiesrecht in Zuid-Afrika en daarmee op het kiesrecht voor de Indiërs. De rassenstrijd laait zo op dat de schepen, die vanuit India de haven in willen varen, niet binnengelaten worden. Indiërs zijn niet welkom en het probleem van de Indiërs moet nu maar eens echt worden opgelost… Er worden de meest grove zaken in de Zuid-Afrikaanse pers over Indiërs en Gandhi gezegd, onder andere dat ze zich alleen maar willen verrijken en Zuid-Afrika willen ontwrichten en overnemen en zo de Europeanen willen verdrijven. Na een aantal weken mogen de schepen binnen varen en wordt Gandhi gevraagd met welk doel hij is teruggekomen. Hij antwoordt:

‘Ik ben niet teruggekomen om geld te verdienen, maar om te fungeren als een nederige tolk tussen de twee gemeenschappen [van Europeanen en Indiërs]. Er bestaat veel misverstand tussen de twee gemeenschappen en ik zal proberen als tolk te fungeren, zolang beide gemeenschappen geen bezwaar maken tegen mijn aanwezigheid.’(Guha, 2014, p.132)


Saamhorigheid is de weg

Eenmaal terug in Zuid-Afrika streefde hij naar verbinding met alle rassen, klassen, culturen en religies. Dat was ook wel eens anders geweest. Tijdens zijn studietijd in Londen had hij moeite met niet-vegetarische vrienden. In de vorige aflevering schreef ik over Gandhi die heel bewust de Indiërs opriep om in de oorlog tussen Boeren en Britten, aan de zijde van de Britten hulp te bieden in de veldhospitaals. Hij ontwikkelde zich van iemand die met de Engelsen neerkeek op de oorspronkelijke Afrikanen, tot een samenwerker met hen, met een vergelijkbaar belang.

Gandhi stond later in India bekend om zijn inclusiviteit. Hij voelde geen enkele bitterheid tegen de heersende klasse. Hij had als hindoe vriendschappen en een nauwe samenwerking met moslims (de andere hoofdreligie in India, nu Pakistan), christenen en joden. Oorspronkelijk afkomstig uit het in kasten opgebouwde India, verbond hij zich met alle kasten en wilde het werk van de laagste kaste doen.

Ghandi was gaan inzien dat saamhorigheid de weg naar een doel is. Dat we daarvoor niet onze diepste waarden op moeten geven en dat we ons tegelijk moeten verbinden in onze diversiteit om tot een gezamenlijk doel te komen.


Saamhorigheid en leiderschap

We leven in een behoorlijk gepolariseerde samenleving. Onze organisaties kunnen een afspiegeling zijn van de maatschappij. Een polariserend denken, vanuit wij en zij. Graag wil ik je eens de vraag meegeven of jij als collega of als leidinggevende inclusief denkt of vanuit wij en zij? Of je denkt vanuit verschillen of vanuit verbinding van verschillen? En hoe het beantwoorden van deze vragen leidt tot effectief of minder effectief behalen van doelen? Ik wens je inclusief persoonlijk leiderschap!


Bronnen voor de serie Leren van Leiders

Meer weten over de bronnen voor deze serie? Klik dan hier: [toggle title=’Toon text’]

Bronnen voor deze serie

Blessing, M. (2017, juli). Mohandas Gandhi (1869-1948). Geraadpleegd van https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6963/mohandas-gandhi-1869-1948.html.

Gandhi. His triumph changed the world forever. Film (1982).

Gedichten over genot. Geraadpleegd van http://blog.seniorennet.be/gedichtengenot/archief.php?catID=487.

Guha, R. (2017), Gandhi. De jonge jaren. De biografie. Amsterdam: Rainbow.

Heilig. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 20-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig.

John Langalibalele Dube. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 20-8-2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/John_Langalibalele_Dube.

Kaisar-i-Hind. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 19-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaisar-i-Hind.

Mahatma Gandhi. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 19-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi.

Mierlo, S. van. (2012, 3 april). Gandhi: Een Moderne Held. Geraadpleegd van https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/biografie/94304-gandhi-een-moderne-held.html.

Satyagraha. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 19-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Satyagraha.

Pollet, G. (1969, oktober). Mahâtmâ Gândhî en de rechten van de mens. Geraadpleegd van https://www.dbnl.org/tekst/_str005196901_01/_str005196901_01_0008.php.

Visser, Y. (2017, 17 maart). Mahatma Gandhi (1869-1948). Icoon van geweldloos verzet. Geraadpleegd van https://historiek.net/mahatma-gandhi-indiaas-politicus/67514/.

[/toggle]

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –7-1-2020