Jouw waarom: Jasper Ziedses des Plantes

‘Als anderen tot bloei komen, dan bloei ik ook’

Waarom doen mensen het werk dat zij doen? Waar worden mensen blij van in hun werk? Wat maakt dat mensen trouw blijven in en aan hun werk? Deze vragen gaan over de drijfveren, over het waarom van werk.

Met Loopbaanparadox wil ik mensen (terug)brengen bij dat wat hen ten diepste drijft. Over dit waarom en onze drijfveren hield Simon Sinek, de schrijver van het boek Begin bij het waarom. De Gouden Cirkel van ondernemen een mooie TEDxMaastricht (https://www.youtube.com/watch?v=4VdO7LuoBzM). In het netwerk om Loopbaanparadox werk ik samen met bevlogen mensen die ‘het waarom’ in hun werk graag centraal stellen. In deze blogserie laat ik hen aan het woord over hun waarom…

In dit interview stel ik graag Jasper Ziedses des Plantes, coördinator Human Resources Management bij Eleos aan je voor.

Veel inspiratieplezier bij het lezen van het verhaal van Jasper over zijn ‘waarom’!

 

Kun je iets vertellen over het werk dat je doet?

 Ik ben coördinator van de afdeling Human Resources Management (HRM) van Eleos. De afdeling bestaat uit twee collega’s op de salarisadministratie, twee collega’s op de personeelsadministratie, een HR-consulent en twee HR-adviseurs. Met de afdeling HRM zorgen we voor de HR-ondersteuning voor de drie regio’s van Eleos, ontwerpen en evalueren we HR-beleid en zorgen we voor de correcte verwerking en uitbetaling van salarissen.

 

Je zag het filmpje van Simon Sinek. Hij verbindt het doel – dat wat ertoe doet –en het ‘waarom’ – de drijfveren – met elkaar. Kun jij iets vertellen over wat jou ten diepste drijft in je werk?

 Ten diepste is mijn drijfveer om anderen in staat te stellen tot bloei te komen. Dat was vijftien jaar geleden mijn drijfveer in de directe zorg aan cliënten, dat is vandaag mijn drijfveer in het advieswerk richting medewerkers en managers van Eleos, maar ook richting de collega’s op de afdeling HRM. Als anderen tot bloei komen, dan bloei ik ook. Ik hoef niet zo nodig in het middelpunt te staan, maar functioneer goed in een ondersteunende rol.

Die ondersteunende rol kan ik vanuit de afdeling HRM goed uitvoeren, ondersteunend aan de organisatie Eleos, ondersteunend aan het grotere doel: het bieden van behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek vanuit onze christelijke identiteit.

 

Hoe blijf je geïnspireerd om het werk te doen dat je doet? Welke keuzes maak(te) je daarvoor? Heb je ook obstakels ervaren, en zo ja, hoe ben je daarmee omgegaan?

 Verandering van spijs doet eten… Als ik terugkijk op mijn werk bij Eleos dan is er elke vier à vijf jaar een belangrijke verandering geweest die mij opnieuw laat zoeken naar mijzelf en mijn rol bij Eleos. Soms was dat een andere functie, andere keren een structuurwijziging in de organisatie. Zeker ook de reorganisatie bij Eleos heeft mij gevormd. In die moeilijke periode was het noodzakelijk om veranderingen door te voren in de organisatie, ook op het personele vlak. Hierbij werd een groot beroep gedaan op de afdeling HRM en daarmee ook op mij als coördinator. Achteraf kan ik concluderen dat, hoe moeilijk die periode ook was, ik er professioneel gezien ook veel van heb geleerd.

Op momenten dat ik de inspiratie niet voel, is het voor mij de uitdaging om te focussen op de dingen waar ik wél invloed op heb. Voor mij is de cirkel van invloed en betrokkenheid van Stephen Covey hierin helpend. Vaak zie je dat dan zelfs in hele moeilijke situaties resultaat te bereiken is. Daarnaast is het op dat soort momenten goed om terug te gaan naar mijn eigen drijfveer. Keer op keer kom ik dan tot de conclusie dat het echt gaaf is om te werken voor een christelijke organisatie die als doel heeft om cliënten met een psychiatrisch of psychosociaal probleem te helpen in hun proces tot herstel. Om daar een onderdeel van te zijn, vind ik echt waardevol!

Tot slot is onderdeel van geïnspireerd blijven voor mij ook om soms heel bewust niet bezig te zijn met werk of Eleos. De telefoon uitzetten, genieten van tijd en activiteiten met het gezin, lekker eten en drinken, gaan racefietsen of van de natuur genieten tijdens het vogels kijken. Voor mij is dat een leerproces geweest (waarin ik denk ik ook nooit uitgeleerd raak). Juist als perfectionist met een groot verantwoordelijkheidsgevoel is de uitdaging om rust te vinden en los te laten.

 

Simon Sinek stelt overtuigd dat echte inspiratie en verbinding alleen mogelijk zijn als we elkaar ook ‘werkelijk de hand schudden’, met andere woorden, door echt contact. Welke rol speelt voor jou ‘echt’ contact met de mensen met wie je samenwerkt? Is er voor jou een verband met je drijfveren?

Er is voor mij zeker een relatie tussen mijn drijfveer om anderen tot bloei te laten komen en echt contact. Volgens mij merk je in het contact pas wat de ander echt bezighoudt en ontdek ik in dat contact op welke manier ik de ander kan ondersteunen. Tegelijkertijd is ‘echt’ contact een enorme uitdaging in het digitale tijdperk en binnen een landelijk werkende organisatie als Eleos. Je kunt simpelweg niet overal fysiek bij zijn en veel communicatie gaat via de digitale snelweg. Daarin moeten we helaas ook weleens concluderen dat wat misschien de snelste en makkelijkste weg leek, niet effectief is gebleken.

 

Wat zou je de lezer van dit blog willen meegeven over ‘het waarom’ in werk?

 Ik denk dat het goed is om jezelf de ‘waarom-vraag’ regelmatig te stellen, als een soort check of jouw persoonlijke drijfveren nog passen bij het doel van de organisatie. Als je concludeert dat dit niet het geval is, dan moet er iets veranderen, omdat de balans verstoord is. Dat je iets moet doen staat voor mij als een paal boven water, wat je moet doen is per situatie verschillend.

 

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –18-12-2018