Leiderschap is kwetsbare kracht vanuit verbinding

Wat kunnen we leren van leiders in de wereld? Hoe kunnen zij ons inspireren voor ons persoonlijk leiderschap? In deze blogserie staan we stil bij zeven leidersfiguren. De laatste leider die we belichten, is Barack Obama. In aflevering 3 bespreken we de kracht van leren en ontwikkelen in gezamenlijkheid. Vanuit kwetsbare kracht in verbinding.


Ons verhaal verbinden met het verhaal van anderen

Leiderschap gaat over leiding nemen over ons hele verhaal. Hierover ging blog 2. Dat verhaal is niet ons individuele verhaal. Het is het verhaal van het geheel, van onze wortels, onze familie, de organisatie waarin we werken, de voetbalclub waarvan we lid zijn.

In dit blog voeg ik daar nog een stap aan toe. We kunnen in ons leiderschap pas werkelijk opbloeien als we dit verhaal weten te verbinden met het verhaal van anderen. En dat vraagt om kwetsbaarheid. Wat bedoel ik hiermee? Ik geef een voorbeeld uit het leven van Obama.


Leren luisteren naar de echte verhalen geeft verbinding

Een aantal jaren geleden raakte ik betrokken bij een Vlaams project voor het voortgezet onderwijs. Dit project, HorizonTaal was gericht op loopbaanontwikkeling voor jonge tieners. Door hen op jonge leeftijd middels allerlei activiteiten mee te nemen in loopbaanvragen, werden hen loopbaanvaardigheden geleerd voor het geheel van hun loopbaan en latere leven. Het project is ontwikkeld door Magda Vanmontfort. Als een van de kernprincipes van haar methodiek stelt zij dat intentionaliteit en wederkerigheid tussen docent en leerling van essentieel belang zijn voor leren. Ze bedoelt hiermee dat leren niet een eenrichtingsverkeer is. Samen vanuit nieuwsgierigheid ontdekken van nieuwe dingen, geeft ook bij de leerling een duidelijk sterkere leercurve.

Dit principe ontdekte de jonge Obama ook in het opbouwwerk in Chicago dat hij deed. Hulpverlening en dienstverlening is vaak eenrichtingsverkeer. De hulpverlener is wil de reddende hand uitsteken naar de persoon die geholpen wordt. Dit geeft heel vaak een gevoel van ongelijkheid en juist geen wederkerigheid. Op het moment dat de jonge Obama leerde om de ‘echte verhalen’ te horen, ontstond er verbinding. Toen hij ontdekte dat hij zijn eigen kwetsbare verhaal ook kan delen, werd hij succesvol. Toen werd begeleiden en leiden een gezamenlijk optrekken.

In zijn afscheidsspeech als president, op 11 januari 2017, en opnieuw in Chicago, zegt Obama het volgende:

‘Hier [in Chicago, CvR] heb ik geleerd dat verandering alleen gebeurt wanneer gewone mensen erbij betrokken raken, en zich met elkaar verbinden om hun belang waar te maken.’

Samenwerken kan alleen als we leiding nemen over ons eigen verhaal en ons gezamenlijke verhaal

Samen met Magda Vanmontfort ontdekte ik dat leerlingen aan het begin van het voortgezet onderwijs een sterkere leercurve laten zien, wanneer zij in een gelijkwaardige relatie met hun docent, samen nieuwsgierig, kunnen leren en ontwikkelen.

Dat biedt een groot perspectief voor leidinggevenden die samen met hun team van deskundigen gaan ontwikkelen. Waar ongelijkwaardigheid is, en gebrek aan gezamenlijkheid zal minder geleerd en ontwikkeld worden. Dit vraagt een nieuwsgierige, ontwikkelende en op gezamenlijkheid gerichte houding van medewerkers onderling en van leidinggevenden in samenwerking met hun teams.  Dat vraagt om kwetsbaarheid in en reflectie op eigen kunnen en handelen. En op het gezamenlijk kunnen en handelen. Waar dat gebeurd zal werkelijke ontwikkeling en kwaliteit ontstaan. Dat is kwetsbare kracht vanuit verbinding. Dat is winst!

Ook benieuwd naar de andere blogs in de serie Leren van leiders? Klik dan op de namen van de leiders: Nelson Mandela, Martin Luther King, Albert Einstein, Steve Jobs, Ghandi en Winston Churchill.


Bronnen voor de serie Leren van Leiders

Meer weten over de bronnen voor deze serie? Klik dan hier: [toggle title=’Toon text’]

Bronnen voor deze serie

Citaten van Barack Obama. Geraadpleegd van https://citaten.net/zoeken/citaten_van-barack_obama.html?page=2.

De Standaard. (2017, 11 januari). LETTERLIJK. De afscheidsspeech van Barack Obama. Geraadpleegd van http://www.standaard.be/cnt/dmf20170111_02668065.

Duursma, L. (2017, 11 januari). Obama blijft in zijn afscheidsspeech energieker dan zijn voorgangers. Geraadpleegd van https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/11/obama-blijft-energieker-dan-zijn-voorgangers-6158671-a1540719.

Obama, B. (2017), Dromen van mijn vader. Het verhaal van mijn familie. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.

Reformatorisch Dagblad. (2009, 20 januari). Volledige tekst rede president Barack Obama. Geraadpleegd van https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/volledige-tekst-rede-president-barack-obama-1.101612.

The New York Times. (2009, 4 juni). Obama’s Speech in Cairo. Geraadpleegd van https://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html.

Haffner, S. (2014), Winston Churchill. Amsterdam: Mets & Schilt Uitgevers.

Tweede Marokkaanse Crisis. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 21-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Marokkaanse_Crisis.

[/toggle]

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –1-09-2020