‘Een karretje op de zandweg reed…’ ‘Karretjes’ zorgen voor stikstof en stikstof voor groeikracht in boompjes die hei overwoekeren. Schapen vreten dit lang niet allemaal weg. Stikstof is dus een bedreiging voor heideontwikkeling. Ken jij de bedreigingen in jouw werk en hoe ga je daarmee om?