Aflevering 10: Begeleiding van Loopbaanparadox-J voor scholen

Blogserie Loopbaanparadox-J en HorizonTaal
“Wie ben ik?”, “Wat wil ik?”, “Wat kan ik?” En: “Onder welke voorwaarden kan ik zijn wie ik ben en wil zijn?” Loopbaanparadox Jeugd (J) biedt met HorizonTaal een LOB-methodiek die leerlingen op de middelbare school op methodische wijze ondersteunt bij het maken van een goede profiel- en beroepskeuze.

Deze blogserie geeft meer informatie over:
-de theoretische achtergronden van de methodiek HorizonTaal (blog 1-3)
-de praktijk van HorizonTaal (blog 4-6)
-de begeleiding van leerlingen, docenten en scholen door Loopbaanparadox-J (blog 7-10)
-Loopbaanparadox-J en de (toekomstige) arbeidsmarkt (blog 11).

Groeivraag
Elk blog sluit af met een groeivraag. Wanneer hierdoor persoonlijke dilemma’s of ervaringen naar boven komen, is mailen hierover altijd kosteloos mogelijk ( cora@loopbaanparadox.nl ).

Blog 7-10: begeleiding van leerlingen, docenten en scholen
De blogs 7-10 geven informatie over de manier waarop Loopbaanparadox-J leerlingen, docenten en scholen begeleidt in het uitoefenen, geven en implementeren van de methodiek HorizonTaal. Dit blog beschrijft het diverse trainingsaanbod van Loopbaanparadox-J voor scholen die bijdragen aan een goede implementatie van de methodiek HorizonTaal.

Begeleiding op maat
Loopbaanparadox-J biedt begeleiding op maat. Dit houdt in dat de dienstverlening er op elke school anders uitziet. Loopbaanparadox-J vult graag met elke school apart in wat er nodig is om leerlingen met de methodiek HorizonTaal te ondersteunen bij het maken van een goede beroeps- en profielkeuze.

Train-the-trainer
De begeleiding van Loopbaanparadox binnen scholen bevat een ‘train–the-trainer’- element. HorizonTaal zal op de meeste scholen eerst door een aantal enthousiaste docenten worden gegeven, waarna HorizonTaal vervolgens een bredere implementatie krijgt. Voor een goede borging van dit proces is het belangrijk dat docenten bekwaam zijn om hun collega-docenten ‘op te leiden’ in de methodiek HorizonTaal.

Uniek en divers aanbod dienstverlening Loopbaanparadox-J
Loopbaanparadox-J kan dus verschillende diensten leveren. Hieronder een greep uit het aanbod:

1. Startworkshop Vragen stellen. Deze workshop traint docenten in de basisvaardigheden van een coachend gesprek. Bij punt (2) volgt het aanbod van een verdiepende training Gespreksvaardigheden.

2.Training Gespreksvaardigheden. Docenten en/of mentoren hanteren regelmatig een corrigerend, sturend of oplossingsgericht gesprek waar een coachend gesprek meer op zijn plaats zou zijn. Tijdens deze training worden vaardigheden ontwikkeld met betrekking tot gespreksvoering waarbij de jongere en zijn vragen en ontdekkingen centraal staan.

3. Verzorgen van voorbeeldlessen HorizonTaal.

4.Verzorgen van voorbeeldlessen HorizonTaal binnen het team dat HorizonTaal binnen de school gaat geven.

5.Begeleiding van teams die de methodiek HorizonTaal binnen de school geven, zodat docenten van en met elkaar kunnen leren en het project Loopbaanparadox-J binnen de school ontwikkeld kan worden.

6.Coaching van docenten wanneer daar behoefte aan is.

7.Bijwonen lessen van docenten, wanneer daar behoefte aan is.

8.Meedenken over de vorm van ouderparticipatie binnen het project Loopbaanparadox-J. Voor Loopbaanparadox-J is ouderparticipatie belangrijk bij het maken van keuzes door leerlingen.

9.Begeleiding van het team in het maken van de juiste keuzes binnen de school, de implementatie van het project Loopbaanparadox-J en keuzes voor de toekomst.

Diverse mogelijkheden voor scholen
De offerte van Loopbaanparadox-J biedt elke school een aantal keuzes. Een school kan de dienstverlening en het materiaal afnemen voor één jaar. Bij het eerste jaar koopt een school dan tevens het materiaal in. Een school kan ook drie losse jaren inkopen.

Het advies van Loopbaanparadox is om diensten af te nemen voor drie achtereenvolgende jaren. Wanneer een school deze dienstverlening inkoopt voor drie jaar, kan Loopbaanparadox-J het bovenstaande proces drie jaar begeleiden. Dit kan tegen een aantrekkelijke korting van 10% op het totaalbedrag.

Praktijk
De huidige praktijk leert dat de methodiek HorizonTaal op scholen heel verschillend wordt ontvangen en geïmplementeerd. De methodiek HorizonTaal verkeert nog in een startfase en vraagt soms – vanwege zijn afkomst uit België – een andere, meer op de Nederlandse situatie toegepaste aanpak. Om die reden zijn we als team van Loopbaanpardox-J veel met elkaar en met scholen in gesprek. Daarbij benutten we onze expertise voor de verdere ontwikkeling van Loopbaanparadox-J en HorizonTaal.

Ik hoop u over een aantal jaren in een nieuwe serie blogs, heel veel praktijkverhalen te kunnen vertellen. Die houdt u dus van mij tegoed.

Groeivraag
De methodiek HorizonTaal is ingedeeld in tien kennisdomeinen. Dit zijn ze:
-Bestuur en Administratie;
– Kunst;
– Literatuur en Cultuur;
– Medisch en Paramedisch;
– Milieu en Economie;
– Psychologie en Pedagogie;
– Sociaal leven en Samenleving;
– Techniek en Technologie;
– Wetenschappen;
– Zaken en Economie.

Stel dat je weer 13 of 14 jaar zou zijn en dat je nog helemaal aan het begin van je leerloopbaan zou staan. In welk kennisdomein zou je je dan willen verdiepen? Wat zou je willen onderzoeken? Wat betekent dit voor je huidige (loop)baan? Zijn er punten waar je met betrekking tot je (loop)baan over na zou willen denken?

Tot slot
In het laatste blog van deze serie bespreek ik volgende week mijn visie op Loopbaanparadox-J en HorizonTaal in relatie tot overheidsbeleid, vervolgonderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt. Welke kansen liggen hier en wat wil Loopbaanparadox-J hierin betekenen?

Bronnen
Rossum, Cora van (2014), Kwetsbaarheid is kracht. Menselijk maatwerk in inspirerend, duurzaam en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies. Rotterdam: in eigen beheer.

Vanmontfoort, Magda (2011), HorizonTaal, Studiekeuze als ontdekking. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.

Over het blog
De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies”. Het blog draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt iedere maandag.

De foto is een coproductie van Marcel Sjoers, ergotherapeut en fotograaf (www.marcelsjoers.nl) en Cora van Rossum, loopbaanadviseur, coach, ergotherapeut en pastoraal werker (www.loopbaanparadox.nl). De foto’s zijn te bestellen bij Marcel Sjoers via marcel@marcelsjoers.nl.

Dit blog staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd), redacteur.

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl – 17-11-2014