Aflevering 11: Toekomst en ontwikkeling van Loopbaanparadox-J

 

Blogserie Loopbaanparadox-J en HorizonTaal
“Wie ben ik?”, “Wat wil ik?”, “Wat kan ik?” En: “Onder welke voorwaarden kan ik zijn wie ik ben en wil zijn?” Loopbaanparadox Jeugd (J) biedt met HorizonTaal een LOB-methodiek die leerlingen op de middelbare school op methodische wijze ondersteunt bij het maken van een goede profiel- en beroepskeuze.

Deze blogserie geeft meer informatie over:
-de theoretische achtergronden van de methodiek HorizonTaal (blog 1-3)
-de praktijk van HorizonTaal (blog 4-6)
-de begeleiding van leerlingen, docenten en scholen door Loopbaanparadox-J (blog 7-10)
-Loopbaanparadox-J en de (toekomstige) arbeidsmarkt (blog 11).

Groeivraag
Elk blog sluit af met een groeivraag. Wanneer hierdoor persoonlijke dilemma’s of ervaringen naar boven komen, is mailen hierover altijd kosteloos mogelijk ( cora@loopbaanparadox.nl ).

Blog 11 Toekomst en ontwikkeling van Loopbaanparadox-J
In dit laatste blog van deze serie geef ik mijn visie op Loopbaanparadox-J en HorizonTaal in relatie tot overheidsbeleid, vervolgonderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt. Welke kansen liggen hier en wat wil Loopbaanparadox-J hierin betekenen?

LOB in het voortgezet onderwijs als gezamenlijke verantwoordelijkheid: probleemstelling
Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat:

 • Meer dan 5% van ons Bruto Nationaal Product gaat verloren aan verkeerde loopbaankeuzes
 • De match tussen voortgezet onderwijs (VO), vervolgonderwijs en het werkveld is onvoldoende.
 • Taalachterstand zorgt voor minder mogelijkheden in vervolgonderwijs en werkveld.
 • Het kabinet-Rutte II wil voortijdige schoolverlating terugdringen.
 • Jongeren kunnen niet meer zomaar instromen in het vervolgonderwijs. Zij moeten een instroomtoets doen die bepaalt of zij worden toegelaten.
 • Goede overdracht tussen VO en vervolgonderwijs ontbreekt.

Wat wil Loopbaanparadox-J?
Loopbaanparadox-J wil graag inspelen op de bovenstaande ontwikkelingen en verschillende partijen met elkaar verbinden. Hiervoor heeft Loopbaanparadox-J de volgende ideeën:

 • Loopbaanparadox-J leert jongeren om zichzelf de vragen te stellen “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?”, “Wat kan ik?”. Met deze vaardigheid zijn jongeren voorbereid op keuzes in het voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs en de werktoekomst. Loopbaanparadox-J wil hiervoor blijvend de methodiek HorizonTaal gebruiken.
 • Loopbaanparadox-J wil graag een kruisbestuiving organiseren tussen alle vier de bovenstaande spelers. Leerlingen in het VO kunnen leren van mbo-, hbo- en wo-studenten. VO-leerlingen kunnen leren van mensen in het werkveld. Al deze mensen kunnen hun verhaal doen in het VO en kunnen VO-leerlingen uitnodigen in hun setting. Dit helpt leerlingen verder.
 • Loopbaanparadox-J wil de vragen van de overheid serieus nemen en er iets aan doen. Mbo, hbo, wo en werkveld hebben er iets aan wanneer leerlingen in het VO beter voorbereid worden en betere keuzes maken. Loopbaanparadox-J vraagt hiervoor inzet van deze partijen. Voor alle partijen levert dit uiteindelijk rendement op.
 • Het VO heeft te weinig geld om Loopbaanparadox-J te betalen. Loopbaanparadox-J wil gesponsord worden per school, zodat wij voor scholen, vervolgonderwijs en werkveld, leerlingen een goede voorbereiding kunnen geven op hun toekomst.
 • Loopbaanparadox-J wil platformen bouwen per provincie en wil de smeerolie vormen tussen de verschillende partijen. Op de langere termijn biedt dit ons allemaal meer, omdat we met elkaar de schouders zetten onder de hierboven genoemde vraagstukken. Loopbaanparadox-J kan en wil graag aan de slag met kennis, ervaring en geld van de partijen waarnaar de VO-leerlingen doorstromen.

Schema: wat wil Loopbaanparadox-J?
De bovenstaande visie ziet u hieronder uitgebeeld in een schema.

Schema aflevering 11 bijgesneden

 

Groeivraag
Wil jij/jouw organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en wil jij/jouw organisatie veel plezier beleven aan samenwerking met en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs? Ben je bereid hier tijd en/of geld aan te geven? Laat het Loopbaanparadox-J weten. Wij garanderen jou(w) groei!

Tot slot
Volgende week start een nieuw blogserie. Een vervolg op een eerdere serie Inspiratie en Stilte.

Bronnen
Rossum, Cora van (2014), Kwetsbaarheid is kracht. Menselijk maatwerk in inspirerend, duurzaam en ambachtelijk loopbaan-en studiekeuzeadvies. Rotterdam: in eigen beheer.

Vanmontfoort, Magda (2011), HorizonTaal, Studiekeuze als ontdekking. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.

Over het blog
De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheidis kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan-en studiekeuzeadvies”. Het blog draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt iedere maandag.

De foto is een coproductie van Marcel Sjoers, ergotherapeut en fotograaf (www.marcelsjoers.nl) en Cora van Rossum, loopbaanadviseur, coach, ergotherapeut en pastoraal werker (www.loopbaanparadox.nl). De foto’s zijn te bestellen bij Marcel Sjoers via marcel@marcelsjoers.nl

Dit blog staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd), redacteur.

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl – 24-11-2014