Dat wat van waarde is

Wat kunnen we leren van leiders in de wereld? Hoe kunnen zij ons inspireren voor ons persoonlijk leiderschap? In deze blogserie staan we stil bij zeven leidersfiguren. De tweede serie richt de schijnwerpers op Albert Einstein. Het onderwerp dat in aflevering 1 centraal staat: hoe Albert Einstein omging met ingewikkelde vraagstukken en waarom hij doorzette waar anderen zouden zijn opgehouden…


Bewondering en afweer

Het is de zomer van 2017. Ik zit op de camping en heb de biografie van Einstein meegenomen. Een lijvig en boeiend werk, dat bewondering en afweer in mij oproept. Bewondering voor de onafhankelijk denker, wetenschapper en ontdekker. Afweer wanneer ik de echtgenoot en vader zie. Zijn persoonlijke relaties lijken net wiskundige sommen… Ze moeten kloppen!

 

Creativiteit, onafhankelijk denken en persoonlijke ontwikkeling

In zijn eigen leiderschap en zeker ook in het opleiden van anderen naar onafhankelijk wetenschappers zijn creativiteit, onafhankelijk denken en persoonlijke ontwikkeling voor Einstein belangrijke pijlers. Zelf kan hij in zeker opzicht als anti-autoritair worden gezien. Er is bij Einstein altijd een relatie geweest tussen zijn creativiteit en zijn behoefte om gezag te tarten. Hij ervoer weinig banden met de gevestigde orde en de gedachte dat hij die op z’n kop kon zetten, inspireerde hem ook.

Ook hielp zijn koppigheid hem om door te zetten waar een ander gestopt zou zijn. Daarin was zijn creativiteit eindeloos. Zijn zoon heeft later verteld dat als hij vastliep in een vraagstuk of probleem, hij viool ging spelen. Dat kon ’s avonds laat zijn in de keuken. Geïmproviseerde melodieën. Opeens kon hij dan stoppen en zeggen: ‘Ik heb het!’ Het musiceren had zijn wiskundige creativiteit in beweging gezet en hij had de oplossing voor een bepaald vraagstuk gevonden.

 

Einstein en ‘persoonlijk leiderschap’

Zelf opgegroeid in het autoritaire Duitse gymnasiumsysteem, was Einstein voor zijn leerlingen een groot voorstander van de leraar die naast de leerling stond en hem hielp om zijn geheel eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Al zal Einstein hierbij waarschijnlijk niet de term persoonlijk leiderschap gebruikt hebben…

Einstein komt tot halverwege zijn leven geen onoverkomelijke problemen tegen lijkt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe de mens Einstein in elkaar zat. Hij had simpelweg geen onoverkomelijke problemen. Hij wist voor zichzelf dat ieder probleem voor hem een oplossing zou kunnen hebben. En daar handelde hij naar. Einstein had zeker andere keuzes kunnen maken. Ook als je weet dat ieder probleem voor jou een oplossing kan hebben, betekent dat nog niet dat je de weg naar die oplossing altijd loopt. Daar hebben we het over persoonlijk leiderschap. Je neemt zelf regie, je zet de leiderschap over jezelf in, op die punten die voor jou van waarde zijn. Bij Einstein was ‘dat wat van waarde was’ het altijd komen tot een oplossing middels een creatief proces. Hieraan bleef hij trouw en zo kwam hij tot grote hoogte.

Het is interessant om jezelf de vraag te stellen wat voor jou van waarde is. Echt van waarde… En handel jij daarnaar?

 

Bronnen voor de serie Leren van Leiders

Meer weten over de bronnen voor deze serie? Klik dan hier:[toggle title=’Toon text’]

Bronnen voor deze serie

Isaacson, W. (2014), Einstein. De biografie. Houten/Antwerpen: Unieboek/Het Spectrum.

Hendrik Lorentz. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 5-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentz.

[/toggle]

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –15-05-2019